Stori Kona

Kona-resource-image
Mae Kona, sy’n dair ar ddeg, yn byw yng nghefn gwlad Bangladesh. Mae’n mynd i’r ysgol am ddim ond pedwar neu bum diwrnod ar ddiwedd pob mis. 

 

Download resources